Klarenbeek


Familie

Klarenbeek
de familiegeschiedenis
jr. levensloop
geboren 31-01-1852
1 Broer Gerardus geboren16-10-1853
2 Zus Johanna geboren26-12-1854
4 Zus Maria geboren20-09-1856
5 Zus Aletta geboren25-12-1857
7 Broer Cornelis geboren05-03-1859
9 Broer Dirk geboren16-10-1861
9 Broer Dirk overleden19-01-1862
11 Broer Gerardus overleden08-03-1863
13 Zus Gerarda geboren26-10-1865
23 Zus Johanna trouwt Jan Ruiter08-10-1875
huwelijk 17-11-1876
24 Jan trouwt Eijda Klarenbeek
25 Zoon Theodorus geboren1877
25 Zoon Theodorus overleden19-09-1877
26 Zus Maria trouwt Antonie Doembeek1878
27 Schoonvader Kobus overleden17-08-1879
27 Zoon Kobus geboren02-11-1879
32 Zus Gerarda trouwt Albertus Snellenberg29-05-1884
32 Schoonmoeder overleden30-05-1884
32 Zoon Dirk geboren09-11-1884
34 Moeder overleden14-03-1886
47 Vader overleden26-09-1899
56 Zoon Dirk trouwt Kee Glissenaar24-06-1908
57 Kleinzoon Jan geboren19-05-1909
58 Kleindochter Grada geboren31-12-1910
60 Kleinzoon Kobus geboren27-11-1912
64 Kleinzoon Joop geboren15-09-1916
66 Zoon Kobus trouwt Gerarda Glissenaar04-09-1918
67 Kleindochter Ida geboren20-06-1919
68 Kleindochter Gerarda geboren29-07-1920
69 Kleinzoon Johannes geboren24-07-1921
70 Kleinzoon Johannes overledenca. 1922
70 Schoondochter Kee overleden02-11-1922
70 Kleinzoon Johannes geboren20-01-1923
71 Zus Aletta overleden21-02-1923
71 Zoon Dirk trouwt Bet Verhoef23-01-1924
72 Kleindochter Cornelia geboren30-04-1924
73 Kleindochter Cornelia(2) geboren16-01-1925
73 Kleindochter Cornelia(2) overleden26-02-1925
73 Kleinzoon Dirk geboren16-09-1925
73 Kleinzoon Gerard geboren14-12-1925
75 Kleinzoon Theo geboren28-10-1927
77 Verhuizing naar Utrecht, Hoogstraat 8a08-04-1929
77 Kleinzoon Jacobus geboren17-11-1929
79 Kleindochter Grada trouwt Hannes Verhoef15-05-1931
79 Kleinzoon Ries geboren01-08-1931
83 Kleindochter Ida geboren14-02-1935
83 Kleinzoon Jan trouwt Gerarda van Basten14-11-1935
83 Zus Johanna Overleden20-12-1935
84 Broer Cornelis overleden15-02-1936
84 Echtgenote Eijda overleden25-02-1936
86 Kleinzoon Kobus trouwt Catharina Lek24-08-1938
89 Zus Maria overleden04-06-1941
91 Kleinzoon Joop trouwt Sjaan Schrikenberg07-07-1943
92 overleden 07-11-1944

Jan Klaarenbeek 1852-1944

Jan Klaarenbeek Jan is de oudste van acht kinderen, van wie er zes de volwassenheid hebben bereikt. Jan is vernoemd naar zijn opa, de vader van zijn vader Dirk Klaarenbeek. Toen Jan negen jaar oud was, overleed zijn broertje Dirk, een baby van drie maanden. Toen Jan 11 was, overleed zijn èèn jaar jongere broer Gerardus. De enige broer van Jan die overbleef, Cornelis, is ongehuwd gebleven. Jan had vier zusters, waarvan er drie zijn getrouwd. De ouders van Jan woonden eerst in Westbroek, ten noorden van de stad Utrecht. Omstreeks 1862, Jan was ongeveer 10 jaar oud, is het ouderlijk gezin verhuisd naar het ernaast gelegen Achttienhoven.

In die gemeente is Jan, 24 jaar, oud getrouwd met Eijda (Ida) Klarenbeek. Jan werkte toen als slachter. Ida was 31 jaar oud en werkte als dienstmeid in de ernaast gelegen gemeente Maartensdijk. Haar ouders woonden in Westbroek. Haar vader was daar veehouder. Een van de vier huwelijksgetuigen was Dirk van Boom, 51 jaar oud, een oom van Jan van moederszijde.
Jan heeft de huwelijksakte ondertekend met zijn hieronder opgenomen handtekening (met een dubbele a).

de handtekening van Jan Klaarenbeek

Jan en Ida wisten niet dat zij verre verwanten van elkaar waren. Daarvoor zouden ze vijf generaties terug hebben moeten gaan: tot Jan Hendrickse van Klarenbeeck. Ze waren dus in de 11e graad verwant. Het is vaker gebeurd dat een Klarenbeek met een Klarenbeek trouwde. Zo is Maria Klarenbeek, dochter van Hannis Klarenbeek, op 24 september 1783 getrouwd met Gerrit Klarenbeek, zoon van Hendrick Janse van Claerbeek. Zij waren in de 5e graad verwant, dus achterneef en -nicht.

Jan is vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Hij is ingeloot, maar vervolgens afgekeurd wegens niet nader omschreven "ligchaamsgebreken". Hij is daarmee overigens wel 92 jaar oud geworden.

Jan en Ida kregen drie zoons:

  • Theodorus (Dirk) Johannes 1877
  • Jacobus (Kobus) 1879-1962
  • Dirk Johannes 1884-1970

Alle zijn geboren te Achttienhoven. Hun eerstgeborene stierf als baby. In de geboorteakten wordt vader Jan aangeduid als arbeider. Bij de laatste aangifte is het misgegaan bij de Burgerlijke Stand. Opeens werd de naam van Jan gespeld met èèn a, dus: Klarenbeek, terwijl de achternaam van vaderszijde sinds de invoering van de Burgerlijke Stand was gespeld als: Klaarenbeek. Dat was dus gewoon een fout. Hierdoor gingen twee broers verschillende achternamen dragen. Misschien heeft bij deze fout een rol gespeeld dat de achternaam van moeder Ida luidt: Klarenbeek. We zullen het nooit weten.
Over deze naamskwestie is in de familie veel gediscussieerd. Diverse gezichtspunten zijn mogelijk. De tak Klaarenbeek kan aanvoeren dat de spelwijze Klarenbeek gewoon een fout is van de Burgerlijke Stand. De tak Klarenbeek kan aanvoeren zij toch de oudste rechten heeft, omdat vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (1811) de achternaam, zij het in diverse varianten, altijd is gespeld met één a. Wettelijk echter heeft men de achternaam, die in de geboorteakte staat. Dus beide takken voeren een correcte achternaam. Is dat geen mooie oplossing?

Jan en Ida hebben tot op hoge leeftijd in Achttienhoven gewoond. Na het overlijden van zijn moeder, Jan was toen 34 jaar, wordt Jan in de akte aangeduid als arbeider. Maar hij had ook een kleine boerderij in Achttienhoven, waar hij wat koeien hield. Dirk heeft in 1908, Jan was toen 56 jaar, als eerste zoon een huwelijk gesloten, en wel met Kee Glissenaar. Zoon Dirk vestigde zich met Kee in Utrecht, als melkboer. Zoon Kobus, hoewel vijf jaar ouder, is pas tien jaar later getrouwd, en wel met een jongere zuster van Kee: Gerarda Glissenaar. Kobus trouwde een maand voor het einde van de Eerste Wereldoorlog en ging wonen in Achttienhoven aan de Gageldijk 85. Dat is nu gelegen aan de rand van de wijk Overvecht van Utrecht. Kobus was hovenier.

Jan was 77 en Ida 83 toen zij naar Utrecht verhuisden, naar een huisje van zijn zoon Dirk aan de Hoogstraat 8a. Dat was gelegen achter de Anthoniedijk 5, waar Dirk zijn bedrijf had. Via een steegje naast dat huisje kwam men vanuit de Hoogstraat op de achterplaats van de Anthoniedijk 5. Op die achterplaats is de onderstaande foto gemaakt.

Jan en Eijda Klaarenbeek-Klarenbeek

Ida is 7 jaar later op 90-jarige leeftijd overleden. Jan heeft toen nog ruim acht jaar geleefd. Dirk en zijn tweede vrouw Bet hebben steeds voor hem gezorgd, totdat hij omstreeks 1941 ging inwonen bij zijn zoon Kobus aan de Gageldijk. Daar is hij in 1944 overleden.
Deze site bestaat dankzij The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.0.2
geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2018   -   webdesign 2013 © M. Klarenbeek