Klarenbeek


Familie

Klarenbeek
de familiegeschiedenis
jr. levensloop
geboren 15-11-1845
2 Zus Elisabeth geboren1848
2 Zus Elisabeth overleden27-07-1848
3 Broer Willem geboren1849
4 Zus Elisabeth geboren1850
4 Broer Willem overleden05-03-1850
5 Zus Elisabeth overleden19-11-1850
6 Broer Koos geboren1851
7 Broer Koos overleden22-12-1852
8 Broer Willem geboren26-02-1854
8 Broer Willem overleden24-10-1854
12 Opa Pieter Klarenbeek overleden31-01-1858
20 Zus Jacoba trouwt Dirk van Veenendaal14-11-1866
27 Broer Hendrik trouwt Johanna Huijden20-11-1872
27 Zus Mijntje trouwt Johannes Massop14-11-1873
28 Oma Jacoba Verkerk overleden22-12-1873
huwelijk 17-11-1876
31 Eijda trouwt Jan Klaarenbeek
32 Zoon Theodorus geboren1877
32 Zoon Theodorus overleden19-09-1877
33 Vader Kobus overleden17-08-1879
33 Zoon Kobus geboren02-11-1879
35 Broer Pieter trouwt Jannigje Buts22-04-1881
36 Zus Jacoba overleden17-12-1881
38 Moeder overleden30-05-1884
38 Zoon Dirk geboren09-11-1884
40 Schoonmoeder overleden14-03-1886
45 Broer Hendrik overleden08-08-1891
53 Schoonvader overleden26-09-1899
62 Zoon Dirk trouwt Kee Glissenaar24-06-1908
63 Kleinzoon Jan geboren19-05-1909
65 Kleindochter Grada geboren31-12-1910
67 Kleinzoon Kobus geboren27-11-1912
69 Broer Pieter overleden08-07-1915
70 Kleinzoon Joop geboren15-09-1916
72 Zoon Kobus trouwt Gerarda Glissenaar04-09-1918
73 Kleindochter Ida geboren20-06-1919
74 Kleindochter Gerarda geboren29-07-1920
75 Kleinzoon Johannes geboren24-07-1921
76 Kleinzoon Johannes overledenca. 1922
76 Schoondochter Kee overleden02-11-1922
77 Kleinzoon Johannes geboren20-01-1923
77 Zus Aletta overleden21-02-1923
78 Zoon Dirk trouwt Bet Verhoef23-01-1924
78 Kleindochter Cornelia geboren30-04-1924
79 Kleindochter Cornelia(2) geboren16-01-1925
79 Kleindochter Cornelia(2) overleden26-02-1925
79 Kleinzoon Dirk geboren16-09-1925
80 Kleinzoon Gerard geboren14-12-1925
81 Kleinzoon Theo geboren28-10-1927
83 Verhuizing naar Utrecht, Hoogstraat 8a08-04-1929
84 Kleinzoon Jacobus geboren17-11-1929
85 Kleindochter Grada trouwt Hannes Verhoef15-05-1931
85 Kleinzoon Ries geboren01-08-1931
89 Kleindochter Ida geboren14-02-1935
89 Kleinzoon Jan trouwt Gerarda van Basten15-02-1936
90 overleden 25-02-1936

Het graf van Eijda Klaarenbeek-Klarenbeek

Eijda Klarenbeek 1845-1936

Eijda Klarenbeek Eijda, ofwel Ida, is de negende van 14 kinderen, van wie er slechts vijf de volwassenheid hebben bereikt. Die hebben allen een huwelijk gesloten. Ida is van hen de jongste. Totdat Ida 9 jaar oud was, zijn er nog vijf broertjes en zusjes geboren en weer overleden. Ida is vernoemd naar haar grootmoeder Ida van Gelderen. De ouders van Ida woonden in Westbroek, ten noorden van de stad Utrecht. Haar vader is bij haar geboorte aangeduid als werkman.

Ida is in de direct ten oosten van Westbroek gelegen gemeente Achttienhoven, 31 jaar oud, getrouwd met Jan Klaarenbeek, die zeven jaar jonger was. Ida werkte als dienstmeid in de daarnaast gelegen gemeente Maartensdijk. Jan werkte toen als slachter in Achttienhoven. Een van de vier huwelijksgetuigen was Dirk van Boom, 51 jaar oud, een oom van Jan van moederszijde. Blijkens de huwelijksakte was de vader van Ida toen veehouder.
Jan en Ida wisten niet dat zij verre verwanten van elkaar waren. Daarvoor zouden ze vijf generaties terug hebben moeten gaan: tot Jan Hendrickse van Klarenbeeck. Ze waren dus in de 11e graad verwant. Het is vaker gebeurd dat een Klarenbeek met een Klarenbeek trouwde. Zo is Maria Klarenbeek, dochter van Hannis Klarenbeek, op 24 september 1783 getrouwd met Gerrit Klarenbeek, zoon van Hendrick Janse van Claerbeek. Zij waren in de 5e graad verwant, dus achterneef en -nicht.

Jan en Ida kregen drie zoons:

  • Theodorus (Dirk) Johannes 1877
  • Jacobus (Kobus) 1879-1962
  • Dirk Johannes 1884-1970

Alle zijn geboren te Achttienhoven. Hun eerstgeborene stierf als baby. In de geboorteakten wordt vader Jan aangeduid als arbeider. Bij de laatste aangifte is het misgegaan bij de Burgerlijke Stand. Opeens werd de naam van Jan gespeld met èèn a, dus: Klarenbeek, terwijl de achternaam van vaderszijde sinds de invoering van de Burgerlijke Stand was gespeld als: Klaarenbeek. Dat was dus gewoon een fout. Hierdoor gingen twee broers verschillende achternamen dragen. Misschien heeft bij deze fout een rol gespeeld dat de achternaam van moeder Ida luidt: Klarenbeek. We zullen het nooit weten.
Over deze naamskwestie is in de familie veel gediscussieerd. Diverse gezichtspunten zijn mogelijk. De tak Klaarenbeek kan aanvoeren dat de spelwijze Klarenbeek gewoon een fout is van de Burgerlijke Stand. De tak Klarenbeek kan aanvoeren zij toch de oudste rechten heeft, omdat vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (1811) de achternaam, zij het in diverse varianten, altijd is gespeld met één a. Wettelijk echter heeft men de achternaam, die in de geboorteakte staat. Dus beide takken voeren een correcte achternaam. Is dat geen mooie oplossing?

Jan en Ida hebben tot op hoge leeftijd in Achttienhoven gewoond. Na het overlijden van zijn moeder in 1886 wordt Jan in de akte aangeduid als arbeider. Maar hij had ook een kleine boerderij in Achttienhoven, waar hij wat koeien hield. Dirk heeft in 1908, Ida was toen al 62 jaar, als eerste zoon een huwelijk gesloten, en wel met met Kee Glissenaar. Zoon Dirk vestigde zich met Kee in Utrecht, als melkboer. Zoon Kobus, hoewel vijf jaar ouder, is pas tien jaar later getrouwd, en wel met een jongere zuster van Kee: Gerarda Glissenaar. Kobus trouwde een maand voor het einde van de Eerste Wereldoorlog en ging wonen in Achttienhoven aan de Gageldijk 85. Dat is nu gelegen aan de rand van de wijk Overvecht van Utrecht. Kobus was hovenier.

Jan en Eijda Klaarenbeek-Klarenbeek

Jan was 77 en Ida 83 toen zij naar Utrecht verhuisden, naar een huisje aan de Hoogstraat 8a. Ida heeft daar nog zeven jaar gewoond. Het huisje was van zoon Dirk en was gelegen achter de Anthoniedijk 5, waar Dirk zijn winkel had. Via een steegje naast dat huisje kwam men vanuit de Hoogstraat op de achterplaats van de Anthoniedijk 5. Op die achterplaats is de bovenstaande foto gemaakt. Ida is op 90-jarige leeftijd overleden. Haar graf staat op de foto hiernaast.
Jan heeft na haar overlijden nog ruim acht jaar geleefd.

De grafsteen zou de verwarring over de naamskwestie kunnen vergroten. Want hier staat haar meisjesnaam (met één a) voorop, terwijl het nu de gewoonte is om de meisjesnaam achter de mansnaam te zetten. Die gewoonte is echter niet van alle tijden en wordt ook nu niet altijd gevolgd.

Deze site bestaat dankzij The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.0.2
geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2018   -   webdesign 2013 © M. Klarenbeek