Klarenbeek


Familie

Scheel
de familiegeschiedenis
jr. levensloop
gedoopt 06-01-1760
0 vader overleden20-03-1760
huwelijk 26-02-1786
26 huwde Ariaantje de Bruijn
26 zoon Hendrik geboren29-03-1786
28 zoon Teunis gedoopt29-02-1788
28 oma Agnes overleden24-12-1788
29 zoon Dirk geboren01-12-1789
30 zoon Teunis overledenca 1790
32 dochter Teuntje geboren1792
34 dochter Gerarda gedoopt14-12-1794
37 dochter Antonia geboren1797
39 zoon Teunis geboren1799
41 zoon Johannes gedoopt11-10-1801
42 Moeder overleden22-03-1802
45 zoon Cornelis geboren1805
52 zoon Dirk huwde Lena Karels21-05-1812
52 kleinzoon Maas geboren1812
52 kleinzoon Maas overleden08-07-1812
52 dochter Teuntje huwde Arie de Wissel05-08-1812
53 kleindochter Adriana geboren1813
54 zus Angeniet overleden17-05-1814
55 kleindochter Anna geboren1815
56 kleinzoon Jacobus geboren20-03-1816
57 dochter Antonia huwde Johannes Wardon27-06-1817
58 broer Teunis overleden21-11-1818
59 kleinzoon Hendrikus geboren1819
60 kleindochter Alida geboren1820
61 dochter Gerarda huwde Johannes de Graaf07-07-1821
63 kleindochter Johanna geboren1823
63 kleindochter Alida overleden18-03-1823
63 zoon Teunis huwde Bartje van der Koorn14-11-1823
65 kleinzoon Anthonius geboren26-09-1825
67 kleinzoon Arie geboren1827
69 schoonzoon Arie de Wissel overleden25-04-1829
69 kleinzoon Arie overleden28-10-1829
69 zwager Maas Lieftink overleden10-12-1829
73 echtgenote Ariaantje overleden03-02-1833
73 dochter Teuntje huwde Frans Ram15-11-1833
75 kleindochter Adriana huwde Petrus Hufener08-05-1835
75 zoon Cornelis huwde Maria Vergeer13-11-1835
76 dochter Gerarda huwde Johannes Vrolijk 22-04-1836
76 kleindochter Anna huwde Jacobus Wardon18-11-1836
77 zoon Teunis overleden27-10-1837
81 kleinzoon Jacobus huwde Johanna van der Mispel05-11-1841
82 kleindochter Johanna huwde Dirk Schippers19-08-1842
82 kleinzoon Hendrikus huwde Cornelia Schippers18-11-1842
83 kleindochter Johanna huwde Jacobus van Welsum19-05-1843
83 zoon Hendrik overleden17-11-1843
85 overleden 02-10-1845

Kobus Scheel 1760 - 1845
Kobus heeft zijn vader niet gekend, want Hendrik Scheel overleed twee maanden na zijn geboorte. Kobus was de jongste van vijftien kinderen. Maar toen hij geboren werd leefden er nog maar drie: Teunis, 9 jaar, Angeniet, 4 jaar, en de oudste, Maria, 18 jaar oud. Het overleven van Maria is niet helemaal zeker. Kobus is dus opgevoed door zijn moeder Teuntje, misschien met de hulp van zijn zus Maria. Kobus is gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk van Montfoort, maar is getrouwd met een katholieke vrouw, Ariaantje de Bruijn. Hun kinderen zijn katholiek gedoopt en opgevoed. Ariaantje was de op één na oudste van tenminste acht kinderen. Zij was 28 jaar toen zij trouwde met de 26-jarige Kobus, één maand voor hun zoon Hendrik werd geboren.


de huwelijksakte


In de akte staat dat Ariaantje in Heeswijk woonde. Misschien had zij daar werk. Maar het gezin van haar ouders woonde in Montfoort, waar zij ook is geboren.


de kinderen
Kobus en Ariaantje hebben in Montfoort gewoond en kregen daar negen kinderen, waarvan er zeven volwassen zijn geworden. Hieronder staat de lijst.

 1  Hendrik 1786 - 1843 ongehuwd gebleven   57
 2  Teunis 1788 - ? jong gestorven
 3  Dirk 1789 - 1872 huwt (1)1812,   (2)1850   82
 4  Teuntje 1792 - 1867 huwt (1)1812,   (2)1833   75
 5  Gerarda 1794 - 1873 huwt (1)1821,   (2)1836   78
 6  Antonia 1797 - 1849 huwt 1817   52
 7  Teunis 1799 - 1837 huwt 1823   38
 8  Joannes 1801 - ? jong gestorven
 9  Cornelis 1805 - 1890 huwt 1835   85

De oudste, Hendrik, is natuurlijk vernoemd naar de vader van Kobus. Bij het vernoemen van de moeders was er een probleem, want die heetten allebei Teuntje. Eén dochter is Teuntje (1792) genoemd en één Antonia (1797). Wat haar roepnaam was weten we niet, maar in de Burgerlijke Stand is zij - heel verwarrend - ook wel aangeduid als Theuntje.


leven
Kobus was boer en heeft, te oordelen naar zijn kinderen, een behoorlijk bestaan weten op te bouwen: slechts twee van de negen zijn jong gestorven. Kobus zelf heeft een hoge leeftijd bereikt en heeft daardoor zijn volwassen zoons Hendrik en Teunis overleefd. Maar hij heeft ook het huwelijk van diverse kleinkinderen kunnen meemaken. Kobus is overleden in het hongerjaar 1845.
Met zoon Dirk Scheel, die ook negen kinderen kreeg, wordt de stamlijn voortgezet. Kobus en Ariaantje hadden 39 kleinkinderen. Achttien daarvan huwden, waarvan de helft kleinzoons. Aldus hebben zij de naam Scheel stevig in Montfoort gevestigd.

Deze site bestaat dankzij The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.0.2
geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2018   -   webdesign 2013 © M. Klarenbeek